Aktualności

Cztery wersje adaptacji „Naszego elementarza” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych gotowe!

Pierwsza część podręcznika Nasz Elementarz została zaadaptowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonane zostały cztery wersje adaptacji podręcznika do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: 1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’ 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym Ww. adaptacje zostały wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji rekomendowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników […]

Okładka podręcznika Nasz ELementarz - Zima

Składanie i weryfikacja zamówień na „Nasz elementarz” w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Informujemy, że od dnia  1 sierpnia 2014 r. zostaje odblokowana możliwość składania  i weryfikacji zamówień na „Nasz elementarz” w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie danych dotyczących liczby poszczególnych rodzajów adaptacji podręcznika dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pierwszoklasistów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ewentualną modyfikację zamówienia do wtorku, 5 sierpnia 2014 […]

Dystrybucja „Naszego elementarza”

Informujemy, że dzisiaj o godzinie 12.00 została zablokowana możliwość składania oraz aktualizacji zapotrzebowań na „Nasz elementarz”.

Komunikat do. wymiarów „Naszego Elementarza”

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami dotyczącymi parametrów podręcznika „Nasz Elementarz” do I klasy szkoły podstawowej, opracowywanego i wydawanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uprzejmie informujemy: Zgodnie z przyjętą specyfikacją techniczną będzie on miał następujące wymiary: format: 205 x 280 mm (szer/wys); objętość: od 80 do 90 stron; […]

Ustawa „podręcznikowa” wchodzi w życie

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy wchodzącej dzisiaj w życie tzw. ustawy „podręcznikowej”. Gwarantuje ona także uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Chodzi o ustawę z 30 […]

Dystrybucja „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 17 czerwca 2014 roku otrzymali Państwo komunikat o udostępnieniu przez MEN aplikacji umożliwiającej złożenie Zapotrzebowania (szkoły publiczne) lub Wniosku (szkoły niepubliczne) o wyposażenie w „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej. Przypominamy, że w poniedziałek 30 czerwca br. mija termin, w którym powinni Państwo zweryfikować dane szkoły oraz złożyć […]

Adaptacja podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Każda z czterech części podręcznika zostanie zaadaptowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonane zostaną cztery wersje adaptacji. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Ww. adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji […]

Dystrybucja „Naszego elementarza” – czas do 30 czerwca

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, udostępniamy Państwu dzisiaj aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w „Nasz elementarz”. Podstawowym kanałem […]

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska - fot. Pasterski Radek/Fotorzepa

Wielka przygoda trwa

Kochane Dzieci, Nauczyciele i Rodzice, Już jest. Druga część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Dzieci odnajdą w niej znajome osoby – poznane w poprzedniej części „Naszego elementarza”. Z tą częścią podręcznika spędzą zimowe miesiące – grudzień, styczeń i luty Podobnie jak pierwsza część, także i ta jest mądrze i ciekawie napisana, kolorowa i wieloletnia. Jego twórcami […]