Aktualności

Dystrybucja „Naszego elementarza”

Informujemy, że 23 lipca (środa) br. o godzinie 12.00 zostanie zablokowana możliwość składania oraz aktualizacji zapotrzebowań na „Nasz elementarz”. Jest to niezbędne do przygotowania dla każdego województwa list dystrybucyjnych, zgodnie z którymi podręcznik zostanie dostarczony do szkół.

Komunikat do. wymiarów „Naszego Elementarza”

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami dotyczącymi parametrów podręcznika „Nasz Elementarz” do I klasy szkoły podstawowej, opracowywanego i wydawanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uprzejmie informujemy: Zgodnie z przyjętą specyfikacją techniczną będzie on miał następujące wymiary: format: 205 x 280 mm (szer/wys); objętość: od 80 do 90 stron; […]

Ustawa „podręcznikowa” wchodzi w życie

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy wchodzącej dzisiaj w życie tzw. ustawy „podręcznikowej”. Gwarantuje ona także uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Chodzi o ustawę z 30 […]

Dystrybucja „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 17 czerwca 2014 roku otrzymali Państwo komunikat o udostępnieniu przez MEN aplikacji umożliwiającej złożenie Zapotrzebowania (szkoły publiczne) lub Wniosku (szkoły niepubliczne) o wyposażenie w „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej. Przypominamy, że w poniedziałek 30 czerwca br. mija termin, w którym powinni Państwo zweryfikować dane szkoły oraz złożyć […]

Adaptacja podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Każda z czterech części podręcznika zostanie zaadaptowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonane zostaną cztery wersje adaptacji. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Ww. adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji […]

Dystrybucja „Naszego elementarza” – czas do 30 czerwca

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, udostępniamy Państwu dzisiaj aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w „Nasz elementarz”. Podstawowym kanałem […]

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska - fot. Pasterski Radek/Fotorzepa

Wielka przygoda trwa

Kochane Dzieci, Nauczyciele i Rodzice, Już jest. Druga część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Dzieci odnajdą w niej znajome osoby – poznane w poprzedniej części „Naszego elementarza”. Z tą częścią podręcznika spędzą zimowe miesiące – grudzień, styczeń i luty Podobnie jak pierwsza część, także i ta jest mądrze i ciekawie napisana, kolorowa i wieloletnia. Jego twórcami […]

Maria Lorek: Drodzy rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Kochane dzieci!

Oddajemy Wam do oceny drugą z czterech części „Naszego elementarza” – podręcznika, z którego w najbliższym roku szkolnym będą korzystać uczniowie pierwszych klas. Nie jest jeszcze doskonały, ale bardzo liczymy na to, że dzięki Waszym uwagom będzie jak najlepszy. W drugiej części odnajdziecie znajome osoby – koleżanki i kolegów poznanych w poprzedniej części „Naszego Elementarza”. […]

Poradnik dla nauczycieli

Poradnik dla nauczyciela

Szanowni Państwo, udostępniamy pierwszą część „Poradnika dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”. „Poradnik” jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, którzy będą pracować z przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Naszym elementarzem” – podręcznikiem dla pierwszoklasistów. Nauczyciele znajdą tutaj propozycje tygodniowych planów pracy na wrzesień, październik i listopad, pięć scenariuszy zajęć dziennych oraz przykładowe karty pracy i […]