Aktualności

Generator Kart Pracy

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od dziś mogą Państwo korzystać z nowych funkcjonalności Generatora Kart Pracy, które wprowadziliśmy po wysłuchaniu Państwa uwag i komentarzy. Od teraz nie będzie już konieczności podawania adresu e-mail, aby mieć możliwość wygenerowania karty pracy. Adres możecie Państwo podać po stworzeniu swojej karty wyłącznie w sytuacji gdybyście w przyszłości mieli […]

wszystkie częsci naszego elementarza

Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” – informacja

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 […]

Ocena recenzenta – jakie możliwości edukacyjne stwarza „Nasz elementarz”

„Nasz elementarz” zawiera propozycje wielu treści nauczania oraz aktywności. Autorzy podręcznika oczekują od nauczycieli wyboru tych treści nauczania, które odpowiadają potrzebom edukacyjnym ich uczniów. A ponieważ umiejętności dzieci w klasie są zróżnicowane, nauczyciele powinni dążyć do zróżnicowania aktywności i treści podejmowanych przez dzieci. Dla części nauczycieli taki sposób prowadzenia zajęć jest poważnym wyzwaniem. Dużą zmianę […]

Dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na drugą część „Naszego elementarza”, uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji do […]

Dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, od 15 do 24 września br. będzie można składać zamówienia na drugą część „Naszego elementarza”. Podobnie jak w przypadku pierwszej części podręcznika szkoły, które mają aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło, składają zamówienia poprzez aplikację udostępnioną w „strefie dla zalogowanych” portalu systemu informacji oświatowej, […]

Strona 1 z 612345...Ostatnia »