Adaptacje – klasa 2 – zima

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna – cz. A (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. poradnik dla nauczyciela

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Nauczanie zintegrowane:

 1. zaadaptowany podręcznik

Matematyka:

 1. zaadaptowany podręcznik