Dla rodziców

Wychowywanie to rzeźbienie duszy.

Janusz Korczak

„Nasz elementarz” i wspierająca go strona internetowa w zamierzeniu autorów są adresowane do wszystkich osób związanych ze szkołą: dzieci, nauczycieli i rodziców.

Chcielibyśmy, by materiały zawarte w strefie Dla rodziców ułatwiały Państwu współdziałanie z nauczycielami, a także pomagały w procesie wychowania i wspieraniu rozwoju Waszego dziecka. Znajdą w nich Państwo informacje, o czym warto z nim rozmawiać, jak wielostronnie rozwijać jego rozwój, w jaki sposób doskonalić zdobyte umiejętności, na co zwrócić uwagę w codziennym życiu oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach problemowych.

Jedną z zakładek są Wskazówki dla rodziców. Omawiamy tu szczególnie ważne, przydatne informacje z zakresu wiedzy na temat dzieci na wczesnoszkolnym etapie rozwoju. Wybraliśmy więc m.in. takie zagadnienia, jak: obawy przed szkołą, konflikty między rówieśnikami, nieśmiałość, kłopoty z koncentracją, przestrzeganie norm w życiu, bycie jedynakiem i narodziny rodzeństwa. Wskazówki będą sukcesywnie uzupełniane o nowe treści.

W kolejnej zakładce znajdą Państwo propozycje zabaw i treningów, które możecie w wolnej chwili wykorzystać do pracy ze swoim dzieckiem. Pomagają one rozwijać takie sfery, jak: percepcja wzrokowa, pamięć słuchowa, mowa i myślenie, orientacja przestrzenna i kierunkowa, rozwijanie zmysłów i logicznego myślenia. Będą tu więc m.in. zabawy grafomotoryczne, logiczne, muzyczne, matematyczne, ruchowe, treningi poprawnej wymowy, zmysłów, spostrzegawczości, orientacji przestrzennej. Uczestnictwo w różnych typach zabaw sprzyja harmonijnemu rozwojowi. Rola zabawy w wieku wczesnoszkolnym jest tak samo ważna, jak nauka – bawiąc się, dziecko doskonali wiele umiejętności i sprawności, które są niezbędne w nauce.

Zakładka Warto przeczytać to źródło cennej lektury dla Państwa oraz materiał do wspólnego czytania z dziećmi.

W strefie Dla rodziców prezentujemy również linki do ciekawych stron, czyli odesłania do stron przydatnych w pracy z dzieckiem i w zdobywaniu ważnych informacji związanych z jego edukacją i rozwojem.

Magdalena Czekała, pedagog, wieloletni praktyk, innowator, autorka programu profilaktyczno-wychowawczego „Jak minimalizować zjawisko agresji w szkole”