Dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z forum dla nauczycieli na stronie ORE. Będziecie mogli na nim wymieniać opinie z innymi nauczycielami i skorzystać z ich doświadczeń.

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać z zasobów prowadzonego przez ORE Portalu Wiedzy dla Nauczycieli Scholaris.

Listę zasobów przydatnych w edukacji w klasach I-III znajdziecie tutaj.


Przygotowany przez MEN podręcznik dla uczniów klasy pierwszej ma charakter otwartej propozycji, która daje różne możliwości jej wykorzystania przez każdego nauczyciela. Ma raczej inspirować, niż być gotową ofertą do bezwzględnego realizowania. Nauczyciel może wykorzystać zawarte w nim pomysły, dostosowując je do możliwości swoich uczniów, rozszerzać je, pogłębiać bądź wprowadzać własne. Podręcznik przedstawiamy Państwu do konsultacji, po to by w ostatecznym kształcie stał się jak najlepszą propozycją edukacyjną dla dzieci.

Podział podręcznika przedstawia się następująco:

  1. Część I obejmuje miesiące: wrzesień, październik, listopad;
  2. Część II obejmuje miesiące: grudzień, styczeń, luty;
  3. Część III obejmuje miesiące: marzec, kwiecień;
  4. Część IV obejmuje miesiące: maj, czerwiec.

Każda część zawiera przenikające się treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej. „Nasz elementarz” zachęca również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej.

Polecenia, pytania i inspiracje zawarte w podręczniku konstruowane są w taki sposób, by wspierać różnorodne formy aktywności dzieci. Pozwalają na uczenie się współpracy – w parach, w grupach, uczą kreatywnego myślenia. „Nasz elementarz” proponuje sposób pracy, w którym stroną aktywną są dzieci.

Do każdej części podręcznika przygotowywany jest internetowy poradnik metodyczny, który zawiera wszystkie treści edukacyjne, przykładowe scenariusze lub pomysły do wykorzystania podczas zajęć, przykładowe karty pracy, propozycje działań dydaktycznych. Są to materiały do wykorzystania zgodnie z potrzebami konkretnych nauczycieli i ich uczniów. Na tej stronie znajdą Państwo również programy nauczania, które podobnie jak poradnik mogą stanowić źródło inspiracji w procesie nauczania. Będzie także miejsce na programy autorskie, które nauczyciele mogą tworzyć w oparciu o tę ofertę. Założeniem strefy nauczyciela jest jej elastyczność, zmienność, ciągłe wzbogacanie wspólnie z nauczycielami. Ma to być środowisko wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów na ciekawą i twórczą pracę z uczniami.

Autorki