Do druku – klasa 2 – jesień

Podręcznik

  1. Nasza szkoła – część 1A – edukacja zintegrowana
  2. Nasza szkoła – część 1B – edukacja zintegrowana
  3. Nasza szkoła – część 1 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

  1. Edukacja zintegrowana – część 1A
  2. Edukacja zintegrowana – część 1B
  3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
  4. Edukacja matematyczna
  5. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

  1. Edukacja zintegrowana – część 1A
  2. Edukacja zintegrowana – część 1B
  3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

  1. Edukacja zintegrowana – część 1A
  2. Edukacja zintegrowana – część 1b
  3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

  1. Edukacja zintegrowana
  2. Edukacja zintegrowana
  3. Edukacja matematyczna