Do druku – klasa 2 – wiosna

Podręcznik

 1. Nasza szkoła – część 3 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – część 3 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna