Do druku – klasa 2 – zima

Podręcznik

  1. Nasza szkoła – część 2 – edukacja zintegrowana
  2. Nasza szkoła – część 2 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

  1. Edukacja zintegrowana
  2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
  3. Edukacja matematyczna
  4. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

  1. Edukacja zintegrowana
  2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

  1. Edukacja zintegrowana
  2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących