Do druku – klasa 3 – jesień

Podręcznik

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 1a
 2. Edukacja zintegrowana – część 1b
 3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów – część 1A i część 1B
 4. Edukacja matematyczna
 5. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów – część 1b

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących