Do druku – klasa 3 – wiosna

Podręcznik

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 3a
 2. Edukacja zintegrowana – część 3b
 3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów – część 3A i część 3B
 4. Edukacja matematyczna
 5. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów – część 3b

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje multimedialne (zawierające nagrania w polskim języku migowym)

Nauczanie zintegrowane

 1. Wersja multimedialna cz 3a
 2. Wersja multimedialna cz 3b
 3. Koperta na płytę
 4. Nadruk na płytę

Matematyka

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę