Do druku – klasa 3 – zima

Podręcznik

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów

Adaptacje multimedialne (zawierające nagrania w polskim języku migowym)

Nauczanie zintegrowane

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Matematyka

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik