Dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na drugą część „Naszego elementarza”, uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji do dystrybucji, 91% szkół, które zamówiły pierwszą część podręcznika, złożyło zamówienia na jego drugą część.

Ponieważ 9% tych szkół jeszcze nie zamówiło podręcznika, podjęto decyzję o przedłużeniu możliwości składania zamówień do 26 września 2014 r. (najbliższy piątek), do godz. 12.00.

Dyrektorów szkół, którzy chcieliby jeszcze zamówić podręcznik, prosimy o pilne przekazanie stosownej informacji poprzez strefę dla zalogowanych do SIO lub za pomocą dodatkowej aplikacji udostępnionej na stronie SIO – w przypadku szkół, które z niezależnych od nich przyczyn nie mają możliwości złożenia zamówienia przez strefę (zgodnie z komunikatem z 12 września br.).

Ponieważ z wielu szkół, które nie złożyły zamówienia na drugą część „Naszego elementarza”, otrzymujemy sygnały o przedłużającej się procedurze uzyskiwania loginów i haseł do nowego SIO, uprzejmie informujemy, że przebieg tej procedury regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej. W myśl tych przepisów organ upoważniający może wydać upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO w trybie pilnym, np. w ciągu jednego dnia od złożenia wniosku.

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

uprzejmie prosimy o współpracę z dyrektorami szkół podstawowych w zakresie uzyskiwania upoważnień.

Szczegóły dotyczące składania wniosków o dostęp do bazy danych SIO znajdują się w instrukcjach dostępnych na stronie www.sio.men.gov.pl:

Tylko szkoły, które z niezależnych od nich przyczyn, w szczególności technicznych, nie mogą złożyć zamówienia przez strefę, powinny korzystać z dodatkowej aplikacji. Brak upoważnienia do SIO (loginu i hasła) nie powinien stanowić takiej przyczyny, chyba że z przyczyn technicznych nie można będzie uzyskać takiego upoważnienia do dnia zamknięcia aplikacji.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania zamówienia na podręcznik znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej. Gdyby instrukcje okazały się niewystarczające – w przypadku ewentualnych pytań technicznych prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: strefa@cie.men.gov.pl lub telefoniczny kontakt z infolinią systemu informacji oświatowej pod numerem (22) 34 74 322 (po zapowiedzi wybierz 2) funkcjonującą w dni robocze od 9.00 do 15.00.

Z poważaniem
Zespół ds. koordynowania działań związanych
ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN