Ocena recenzenta – jakie możliwości edukacyjne stwarza „Nasz elementarz”

„Nasz elementarz” zawiera propozycje wielu treści nauczania oraz aktywności. Autorzy podręcznika oczekują od nauczycieli wyboru tych treści nauczania, które odpowiadają potrzebom edukacyjnym ich uczniów. A ponieważ umiejętności dzieci w klasie są zróżnicowane, nauczyciele powinni dążyć do zróżnicowania aktywności i treści podejmowanych przez dzieci.

Dla części nauczycieli taki sposób prowadzenia zajęć jest poważnym wyzwaniem. Dużą zmianę odczuwają zwłaszcza ci nauczyciele, którzy pracowali dotychczas na zasadzie jednoczesnego „przerabiania” przez wszystkie dzieci w klasie pakietów edukacyjnych. Tu warto podkreślić, że i w tym roku część nauczycieli korzysta z zeszytów ćwiczeń przygotowanych przez wydawnictwa. Jednak w żadnym wypadku nie można ich używać jako materiału do bezrefleksyjnego wypełniania strona po stronie przez wszystkich uczniów. Wybrane przez nauczyciela ćwiczenia powinny stanowić tylko uzupełnienie materiału przygotowanego w „Naszym elementarzu”.

Część nauczycieli, korzystając z „Elementarza”, wróciło do zwykłych zeszytów, tak by uczniowie mieli pełne poczucie sprawstwa w trakcie nauki. To rozwiązanie, chociaż bardzo cenne, jest bardzo trudne w realizacji po kilkunastu latach działań edukacyjnych, realizowanych za pomocą złego wykorzystywania pakietów.

Dodatkowym wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów jest praca w grupie (w parach). Dziś trudno sobie wyobrazić inny sposób nauczania.

O tych trzech zmianach wynikających z wprowadzenia nowego podręcznika:

  • zróżnicowaniu treści nauczania i aktywności;
  • wyborze treści nauczania;
  • często stosowanej pracy zespołowej

nauczyciele i dyrektorzy powinni dokładnie informować rodziców. Część z nich, przyzwyczajona do tzw. systematycznego i frontalnego nauczania, może zdziwić edukacja polegająca na większej indywidualizacji, kształtowaniu poczucia sprawstwa i pracy zespołowej. Mogą nie być świadomi tego, że metody dotychczas stosowane okazały się mało skuteczne, czy wręcz stanowiły przykład działań pozornych.

By nauka była skuteczna, „Nasz elementarz” powinien być dostępny zarówno w domu, jak i w szkole. Z jednej strony uczeń powinien dbać o swój podręcznik, ale z drugiej – trzeba się pogodzić z tym, że część podręczników będzie musiała być wymieniona na nowe. Niech dbałość o podręcznik nie utrudnia korzystania z niego.

Marek Piotrowski