Aktualności

Rusza dystrybucja do szkół trzeciej części Naszego Elementarza

Od 5 grudnia br. rozpocznie się dystrybucja do szkół trzeciej części podręcznika „Nasz Elementarz” w wersji standardowej. Książki najpóźniej do 18 grudnia br. powinny dotrzeć do wszystkich szkół. Szkoły nie muszą już składać zamówień na podręczniki w aplikacji, ponieważ lista dystrybucyjna została opracowana i zweryfikowana już podczas dostarczania drugiej części podręcznika. Analogicznie jak podczas dostarczania […]

Generator Kart Pracy

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od dziś mogą Państwo korzystać z nowych funkcjonalności Generatora Kart Pracy, które wprowadziliśmy po wysłuchaniu Państwa uwag i komentarzy. Od teraz nie będzie już konieczności podawania adresu e-mail, aby mieć możliwość wygenerowania karty pracy. Adres możecie Państwo podać po stworzeniu swojej karty wyłącznie w sytuacji gdybyście w przyszłości mieli […]

Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” – informacja

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 […]

Ocena recenzenta – jakie możliwości edukacyjne stwarza „Nasz elementarz”

„Nasz elementarz” zawiera propozycje wielu treści nauczania oraz aktywności. Autorzy podręcznika oczekują od nauczycieli wyboru tych treści nauczania, które odpowiadają potrzebom edukacyjnym ich uczniów. A ponieważ umiejętności dzieci w klasie są zróżnicowane, nauczyciele powinni dążyć do zróżnicowania aktywności i treści podejmowanych przez dzieci. Dla części nauczycieli taki sposób prowadzenia zajęć jest poważnym wyzwaniem. Dużą zmianę […]

Dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na drugą część „Naszego elementarza”, uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji do […]

Strona 3 z 812345...Ostatnia »