Aktualności

Ustawa „podręcznikowa” wchodzi w życie

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy wchodzącej dzisiaj w życie tzw. ustawy „podręcznikowej”. Gwarantuje ona także uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Chodzi o ustawę z 30 […]

Dystrybucja „Naszego elementarza”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 17 czerwca 2014 roku otrzymali Państwo komunikat o udostępnieniu przez MEN aplikacji umożliwiającej złożenie Zapotrzebowania (szkoły publiczne) lub Wniosku (szkoły niepubliczne) o wyposażenie w „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej. Przypominamy, że w poniedziałek 30 czerwca br. mija termin, w którym powinni Państwo zweryfikować dane szkoły oraz złożyć […]

Adaptacja podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Każda z czterech części podręcznika zostanie zaadaptowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonane zostaną cztery wersje adaptacji. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym zostanie wykonana: w wersji elektronicznej, w formie wydruku. Ww. adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji […]

Dystrybucja „Naszego elementarza” – czas do 30 czerwca

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, udostępniamy Państwu dzisiaj aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w „Nasz elementarz”. Podstawowym kanałem […]

Poradnik dla nauczycieli

Poradnik dla nauczyciela

Szanowni Państwo, udostępniamy pierwszą część „Poradnika dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”. „Poradnik” jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, którzy będą pracować z przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Naszym elementarzem” – podręcznikiem dla pierwszoklasistów. Nauczyciele znajdą tutaj propozycje tygodniowych planów pracy na wrzesień, październik i listopad, pięć scenariuszy zajęć dziennych oraz przykładowe karty pracy i […]

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678