Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nasz elementarz

Nasz język polski – książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jesień

Zima

Wiosna

Lato

Nasza Szkoła

Jesień

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazję.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Zima

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Wiosna

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

  • część 3 do kształcenia zintegrowanego
  • część 3 do kształcenia zintegrowanego – wersja dla nauczyciela
  • część 3 do matematyki
  • część 3 do matematyki – wersja dla nauczyciela

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

  • część3 do kształcenia zintegrowanego
  • część 3 do matematyki

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

  • część 3 do kształcenia zintegrowanego
  • część 3 do matematyki

Lato

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym