Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nasz elementarz (klasa I)

Nasz język polski – książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej (do wykorzystania przez cały rok szkolny)

Jesień

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
zaadaptowany podręcznik
zeszyt piktogramów
wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

zaadaptowany podręcznik
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym
zaadaptowany podręcznik

Zima

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją:
zaadaptowany podręcznik
zeszyt piktogramów
wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a:

zaadaptowany podręcznik
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym:
zaadaptowany podręcznik

Wiosna

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją:
– zaadaptowany podręcznik
zeszyt piktogramów
wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
– poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a:

zaadaptowany podręcznik
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym:
zaadaptowany podręcznik

Lato

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją:
zaadaptowany podręcznik
zeszyt piktogramów
– wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a:

zaadaptowany podręcznik
– poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym:
zaadaptowany podręcznik

Klasa 2

Jesień

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazję.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Zima

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Wiosna

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Lato

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Klasa 3

Jesień

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym