Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Klasa 1

Nasz język polski – książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jesień

Zima

Wiosna

Lato

Klasa 2

Jesień

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazję.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Zima

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Wiosna

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Lato

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym

Klasa 3

Jesień

Adaptacje multimedialne w Polskim Języku Migowym