Rusza dystrybucja do szkół trzeciej części Naszego Elementarza

Od 5 grudnia br. rozpocznie się dystrybucja do szkół trzeciej części podręcznika „Nasz Elementarz” w wersji standardowej. Książki najpóźniej do 18 grudnia br. powinny dotrzeć do wszystkich szkół. Szkoły nie muszą już składać zamówień na podręczniki w aplikacji, ponieważ lista dystrybucyjna została opracowana i zweryfikowana już podczas dostarczania drugiej części podręcznika.

Analogicznie jak podczas dostarczania pierwszej i drugiej części, konieczne jest potwierdzenie odbioru podręcznika ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy. Jednocześnie, po raz pierwszy w ramach procesu dystrybucji podręczników, należy wskazać liczbę odebranych paczek dostarczonych przez dystrybutora. Jest to niezbędne i stanowi podstawę do uznania należności za wykonaną usługę oraz daje nam gwarancję dostarczenia do szkół „Naszego Elementarza” w terminie.

W przypadku otrzymania mniejszej liczby podręczników, niż wynika to z listy dystrybucyjnej, należy wskazać w aplikacji liczbę faktycznie otrzymanych egzemplarzy pozostawiając status zamówienia „dostarczono”. Brakująca liczba podręczników zostanie dostarczona przez dystrybutora . Po odebraniu brakujących podręczników należy zmienić w aplikacji status zamówienia na „odebrano”.

Natomiast w przypadku otrzymania większej liczby podręczników, niż wynika z listy dystrybucyjnej, należy poinformować o tym fakcie koordynatora dystrybucji w firmie dystrybucyjnej podając dane szkoły i liczbę dodatkowych egzemplarzy, które dystrybutor powinien od Państwa odebrać.

Jeżeli wśród podręczników dostarczonych do szkół, znajdą się egzemplarze wadliwe fabrycznie (wada fizyczna papieru uniemożliwiająca korzystanie z całości lub części podręcznika, zszycie jedną zszywką, brak zszywki, pomylona kolejność stron, brak stron, zszycie „do góry nogami”, rozmazany druk, itp.), należy je przekazać do koordynatora w kuratorium oświaty, który wymieni z rezerwy pozostającej w jego dyspozycji. Liczbę wadliwych podręczników należy wpisać w aplikacji, opisując wadę.

Natomiast jeśli dostarczone podręczniki będą nosiły ślady uszkodzenia podczas pakowania lub transportu, należy liczbę uszkodzonych podręczników wraz z opisem powstałego uszkodzenia wpisać w aplikacji. Dystrybutor będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych podręczników.

Przypominamy, że na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/ znajdują się linki do instrukcji logowania do strefy oraz instrukcji zmiany hasła.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania aplikacji znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej (www.sio.men.gov.pl w zakładce Pomoc –> Instrukcje użytkownika –> Podręcznik). Gdyby instrukcje okazały się niewystarczające – w przypadku ewentualnych pytań technicznych prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail strefa@cie.men.gov.pl lub telefoniczny kontakt z infolinią systemu informacji oświatowej pod numerem (22) 34 74 322 (po zapowiedzi wybierz 2) funkcjonującą w dni robocze od 9:00 do 15:00.

W przypadku kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o wpisanie w temacie maila: PROBLEM Z APLIKACJĄ DYSTRYBUCJA, a jeśli problem dotyczy braku możliwości zalogowania się do strefy o podanie w treści wiadomości numeru REGON szkoły, której dotyczy upoważnienie oraz imienia i nazwiska osoby, której dotyczy problem. Dane te pozwolą nam na szybszą weryfikację i rozwiązanie zgłaszanego problemu.