Wersje Naszego elementarza do druku

Nasz elementarz

 1. Nasz elementarz – Jesień
 2. Nasz elementarz – Jesień; dla uczniów słabowidzących
 3. Nasz elementarz – Jesień; dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
 4. Dla uczniów niewidomych w alfabecie Braille’a
 5. Dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 6. Zeszyt piktogramów
 1. Nasz elementarz – Zima
 2. Nasz elementarz – Zima; dla uczniów słabowidzących
 3. Nasz elementarz – Zima; dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
 4. Dla uczniów niewidomych w alfabecie Braille’a
 5. Dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 6. Zeszyt piktogramów
 1. Nasz elementarz – Wiosna
 2. Nasz elementarz – Wiosna; dla uczniów słabowidzących
 3. Nasz elementarz – Wiosna; dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
 4. Dla uczniów niewidomych w alfabecie Braille’a
 5. Dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 6. Zeszyt piktogramów
 1. Nasz elementarz – Lato
 2. Nasz elementarz – Lato; dla uczniów słabowidzących
 3. Nasz elementarz – Lato; dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
 4. Dla uczniów niewidomych w alfabecie Braille’a
 5. Dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 6. Zeszyt piktogramów

Nasza szkoła – klasa 2

Część 1

 1. Nasza szkoła – część 1A – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – część 1B – edukacja zintegrowana
 3. Nasza szkoła – część 1 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 1A
 2. Edukacja zintegrowana – część 1B
 3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 4. Edukacja matematyczna
 5. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Edukacja zintegrowana – część 1A
 2. Edukacja zintegrowana – część 1B
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Edukacja zintegrowana – część 1A
 2. Edukacja zintegrowana – część 1b
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Część 2

 1. Nasza szkoła – część 2 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – część 2 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Część 3

 1. Nasza szkoła – część 3 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – część 3 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Część 4

 1. Nasza szkoła – część 4 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – część 4 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna – zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 1. część 4 do kształcenia zintegrowanego, CD Nadruk, CD Koperta
 2. część 4 do matematyki, CD Nadruk, CD Koperta

Nasza szkoła – klasa 3

Część 1

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 1a
 2. Edukacja zintegrowana – część 1b
 3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów – część 1A i część 1B
 4. Edukacja matematyczna
 5. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów – część 1b

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Część 2

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów

Adaptacje multimedialne (zawierające nagrania w polskim języku migowym)

Nauczanie zintegrowane

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Matematyka

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Nauczanie zintegrowane

 1. zaadaptowany podręcznik

Matematyka

 1. zaadaptowany podręcznik

Część 3

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 3a
 2. Edukacja zintegrowana – część 3b
 3. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów – część 3A i część 3B
 4. Edukacja matematyczna
 5. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów – część 3b

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3a – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 3b – edukacja zintegrowana
 3. Edukacja matematyczna

Adaptacje multimedialne (zawierające nagrania w polskim języku migowym)

Nauczanie zintegrowane

 1. Wersja multimedialna cz 3a
 2. Wersja multimedialna cz 3b
 3. Koperta na płytę
 4. Nadruk na płytę

Matematyka

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Część 4

 1. Nasza szkoła – klasa 3 – część 4 – edukacja zintegrowana
 2. Nasza szkoła – klasa 3 – część 4 – matematyka

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

 1. Edukacja zintegrowana – część 4
 2. Edukacja zintegrowana – zeszyt piktogramów
 3. Edukacja matematyczna
 4. Edukacja matematyczna– zeszyt piktogramów

Adaptacje dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 

Adaptacje dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 

 

Adaptacje multimedialne (zawierające nagrania w polskim języku migowym)

Nauczanie zintegrowane

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę

Matematyka

 1. Wersja multimedialna
 2. Koperta na płytę
 3. Nadruk na płytę